Nụ trầm hương Cao Cấp Hộp Bạc
Nụ trầm hương Cao Cấp Hộp Bạc

Nụ trầm hương Cao Cấp Hộp Bạc

250.000 440.000 

Nụ trầm hương cao cấp hộp bạc được làm từ trầm hương 10 – 20 năm trầm tích.

Nụ trầm hương Cao Cấp Hộp Bạc