Nụ trầm hương mini Cao Cấp Hộp Vàng
Nụ trầm hương mini Cao Cấp Hộp Vàng

Nụ trầm hương mini Cao Cấp Hộp Vàng

720.000 1.440.000 

Nụ trầm hương mini cao cấp hộp vàng được làm từ trầm hương 20 – 30 năm trầm tích.

Nụ trầm hương mini Cao Cấp Hộp Vàng