Nụ trầm hương Thượng Hạng Hộp Đen
Nụ trầm hương Thượng Hạng Hộp Đen

Nụ trầm hương Thượng Hạng Hộp Đen

100.000 3.000.000 

Nụ trầm hương thượng hạng hộp đen được làm từ trầm hương 40 năm trầm tích loại thanh ngọt cao cấp.

Nụ trầm hương Thượng Hạng Hộp Đen