Nụ trầm hương Thượng Hạng Hộp Vàng
Nụ trầm hương Thượng Hạng Hộp Vàng

Nụ trầm hương Thượng Hạng Hộp Vàng

800.000 1.600.000 

Nụ trầm hương thượng hạng hộp vàng được làm từ trầm hương 40 năm trầm tích.

Nụ trầm hương Thượng Hạng Hộp Vàng