Vụn trầm hương dùng xông nhà
Vụn trầm hương dùng xông nhà

Vụn trầm hương dùng xông nhà

200.000 

Vụn trầm hương xông nhà là những mảnh trầm hương sống được tỉa từ trầm hương nguyên chất 100%.

còn 100 hàng

Vụn trầm hương dùng xông nhà

200.000